Aanmelden / voordragen

Oproep voor deelname

Hieronder kunt u het deelnameformulier downloaden voor het aanmelden van uw inzending of het voordragen van een persoon of organisatie. Aanmelden moet voor 20 september 2016!

Aanmeldingsformulier Gouden Decibel Awards 2016 voor een bedrijf-product-dienst

Aanmeldingsformulier Gouden Decibel Awards 2016 voor het meest veel belovende afstudeerproject

Aanmeldingsformulier Gouden Decibel Awards 2016 voor het meest wilde idee

Aanmeldingsformulier Gouden Decibel Awards 2016 voor Overheid

Aanmeldingsformulier Gouden Decibel Awards 2016 voor persoon of belangengroep


Waar moet uw inzending aan voldoen

Uw inzending of voordracht dient te bestaan uit het ingevulde formulier welke u hierboven kunt downloaden en een nadere beschrijving van maximaal 3 pagina’s A4.
Uw inzending of voordracht dient u voor 20 september 2016 digitaal aan te leveren aan info@goudendecibel.nl. Na ontvangst van uw e-mail sturen wij u een bevestiging.

U kunt uw inzending aanvullen door indiening van een filmpje van maximaal circa 3 minuten, waarop uw inzending gepresenteerd wordt. Dit digitale filmpje kunt u toezenden of u kunt op het
aanmeldingsformulier de link aangeven waarop het filmpje op internet te vinden is.
Indien gewenst, kunt u uw inzending tevens aanvullen door naast uw digitale aanmelding een uitgebreidere beschrijving, productvoorbeeld(en) en of testrapporten van uw inzending per e-mail met een link met een verwijzing naar een website.

Voor inzenders is beursruimte beschikbaar in de vorm van een posterplaats tijdens de beurs GTL2016.  (Alleen voor het presenteren van de inzending)

De Jurering vindt plaats door een vakjury, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.
De inzending  of voordracht van  producten en of diensten wordt beoordeeld op:
1 Creativiteit en innovativiteit
2 Effectiviteit en toepasbaarheid
3 Economisch belang
4 De wijze van presentatie.

De bij 1 en 2 genoemde criteria worden het zwaarst gewogen. Het aspect presentatie wordt vooral van belang bij een ongeveer gelijke beoordeling van twee inzendingen. Ervaring van de jury is helaas wel dat de presentatie de inzending nog wel eens te kort doet, waardoor de inhoud van de inzending niet tot zijn recht komt.

Disclamer

De betrokken organisaties en/of juryleden zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor zaken die voortvloeien uit de hierboven beschreven aspecten en inzendingen.