Award voor een persoon en/of belangengroep

U kunt een persoon of een belangengroep aanmelden, die voor een langere periode  op een bijzondere wijze verdienstelijk is geweest door bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, het langdurig uitdragen van de boodschap of een andere  bijzondere inspanning heeft gepleegd om een bijdrage te leveren aan een gezond Geluid klimaat.

In de balk boven aan deze site  vindt u een link naar het aanmeldingsformulier.