Over Gouden Decibel

Stichting Innonoise en de Nederlandse Stichting Geluidshinder hebben het initiatief genomen om samen met het NAG, VVM en NLingenieurs tijdens de borrel op 8 november aanstaande na de eerste congresdag GTL2016 voor de vijfde keer de “GOUDEN DECIBEL AWARDS” uit te reiken in onderstaande categorieën.

  • Award voor een persoon en/of belangengroep
  • Award voor een bedrijf, product en/of dienst
  • Award voor een overheid
  • Award voor het meest veel belovende afstudeerproject
  • Award voor het meest wilde idee

Met deze AWARDS willen de initiatiefnemers overheden, organisaties, bedrijven en personen in de schijnwerpers  zetten, die een bijzonder inspanning hebben geleverd om geluidshinder in Nederland terug te dringen.  Met de uitreiking van de diverse GOUDEN DECIBEL AWARDS willen wij landelijk meer publiciteit vragen voor het geluidshinder probleem en het oplossen ervan.

Het meest veelbelovende afstudeerproject
Er wordt een prijs uitgereikt aan de student die naar het oordeel van de jury het beste afstudeerwerk heeft afgeleverd op een onderwerp uit de akoestiek en/of lawaaibeheersing. Met deze prijs willen we (NSG, NAG, VVM, Innonoise en NLingenieurs) jonge ingenieurs stimuleren om zich te bekwamen op dit vakgebied, vanuit de gedachte dat goede ingenieurs met goede kennis van akoestiek noodzakelijk zijn om bij te dragen aan het reduceren van geluid en zo te werken aan het verminderen van hinder en zo te komen tot een plezierige en gezonde leefomgeving.

Burgers, bestuurders, ambtenaren, adviseurs, product ontwikkelaars en ieder die op een andere manier kan bijdragen aan het terugdringen van geluid willen wij oproepen mee te doen. Alleen samen kunnen wij een gezonde leefbare omgeving maken.